Becoming a volunteer member of the Community Health Council

Published: 06 September 2021

Community Health Councils (CHC) are the independent voice of people who live in Wales and use NHS services. We are made up of local volunteers who act as the eyes and ears of patients and the public.

We are looking for enthusiastic people to encourage others to have their say about NHS services and be the important link between those who plan and deliver NHS services, those who inspect and regulate it and those who use it.

You can apply directly via the Welsh Government website:
http://ow.ly/DVJy50FkOjE


Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC) yw llais annibynnol pobl yng Nghymru sy’n defnyddio gwasanaethau GIG. Rydym yn cynnwys gwirfoddolwyr lleol sy’n ymddwyn fel llygaid a chlustiau’r claf a’r cyhoedd.

Ydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i annog eraill i ddweud eu dweud am wasanaethau GIG, a bod yn gyswllt pwysig rhwng y rheiny sy’n cynllunio a chyflenwi gwasanaethau GIG, y rheiny sy’n eu harchwilio a’u rheoleiddio, a’r rheiny sy’n eu defnyddio.

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol trwy wefan Llywodraeth Cymru: http://ow.ly/ynbS50FkOoR
 

The closing date is the 9th September 2021 16:00

Members - Community Health Councils (various locations) - Welsh Government (tal.net)

Aelodau - Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru (leoliadau amrywiol) - (tal.net)